Yehi Shalom Beħelenu (Aleppo)

  
יהי שלום בחילינו (אֲרַם צוֹבָא)

Edit SongDiscussionHistoryPrint

Yⁱhī Shālōm Bᵉħēlēnū, Shalwā bhiq-hālēnū;
bᵊmazzal tōbh ben bā lānū, yābhō lᵊṣiyyōn gō'ēl.

Shᵒħōr ʕayin yᵃħǟyyēhū, wultōrā yᵊzakkēhū;
wulħuppā yakhnīsēhū, wᵘbhō yiɬmaħ Yiɬrā‘ēl.

Wᵉʕeth yiqrabh 'el ha-mīla, yⁱhī rāṣūy lᵉ‘ēl neʕᵉlā; kᵊmō qorbān wukhʕōlā, wukhminħā liphnē ‘ēl.

Bᵊkhōl-yāmāw wᵊghām shānāw, yⁱhī ħāsīdh bⁱʕinyānāw;
wⁱyir'e bānīm lᵊbhānāw, shālōm ʕal Yiɬrā‘ēl.

Yⁱħīdh ʕōlām lᵊbharēhū, bᵊɬimħāthō yᵃħaddēhū;
wᵘmiṣṣārōth yiphdhēhū, wⁱyiphdhe khol-Yiɬrā‘ēl.

Hannimmōl bᵊthōkh ʕammō, yiħye lᵃ'ābhīw wul'immō;
wⁱyihye ‘ᵉlōhāw ʕimmō, wⁱʕim kol-Bēth Yiɬrā‘ēl.
יְִהִי שָׁלוֹם בֱּחֵילֵינוּ, שַׁלְוָה בִקְהָלֵינוּ, בְּמַזַּל טוֹב בֶּן בָּא לָנוּ, יָבֹא לְצִיּוֹן גּוֹאֵל:
(יהי שלום וגו׳)

שֳחוֹר עַיִן יֲחַי̄יֵּהוּ, וּלְתּוֹרָה יְזַכֵּהוּ, וּלְחֻו̄פָּה יַכְנִיסֵהוּ, וּבוֹ יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל:
(יהי שלום וגו׳)

וֱעֵת יִקְרַב אֶל הַמִילָה, יְִהִי רָצוּי לֱאֵל נֶעֱלָה, כְּמוֹ קָרְבָּן וּכְעוֹלָה, וּכְמִנְחָה לִפְנֵי אֵל:
(יהי שלום וגו׳)

בְּכָל־יָמָיו וְגַם שָׁנָיו, יְִהִי חָסִיד בְִּעִנְיָנָיו, וְִיִרְאֶה בָּנִים לְבָנָיו, שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל:
(יהי שלום וגו׳)

יְִחִיד עוֹלָם לְבַרֵהוּ, בְּשִׂמְחָתוֹ יֲחַדֵּהוּ, וּמִצָּרוֹת יִפְדֵהוּ, וְִיִפְדֶה כָל־יִשׂרָאֵל:
(יהי שלום וגו׳)

הַנִּמּוֹל בְּתוֹך עַמּוֹ, יִחְיֶה לֲאָבִיו וּלְאִמּוֹ, וְִיִהְיֶה אֱלוֹהָיו עִמּוֹ, וְִעִם כָּל־בֵּית יִשְׂרָאֵל:
(יהי שלום וגו׳)

Translation:

[May there] be peace in our walls, serenity in our congregat​ion; with a good significa​nce [does this] son come to us; in his days shall [the] redeemer come.

Information:

One of the oldest still in use, the Sephardi song “Yehi Shalom Beħelenu” is sung all over the world right before a Brit Milah.
There are three versions: The Aleppo, the Yehoshua, and the modern. This version, the Aleppo, may be the oldest.

(The different vowel lengths in this song are transliterated very precisely).

Categories:

Report copyright infringement/submit DMCA request