Bar Yoħai

  
בַּר-יוֹחַאי

Edit SongDiscussionHistoryPrint

Chorus:
Bar Yo̞ħai, nimshaħt̪ɒ - ashrɛkhɒ!
Shɛmɛn sɒso̞n meħaherɛkhɒ.

Stanza I:
Bar Yo̞ħai, shɛmɛn mishħat qo̞ðɛsh
Nimshaħt̪ɒ mimmiddath haqo̞ðɛsh
Nɒsɒthɒ ṣiṣ nez̄ɛr haqqo̞ðɛsh
Ħɒbhush ʕal ro̞shǝkhɒ pe'erɛkhɒ
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza II:
Bar Yo̞ħai, mo̞shabh ʈo̞bh yashabht̪ɒ,
Yo̞m nast̪ɒ, yo̞m ashɛr bɒraħt̪ɒ
Bimʕɒrath ṣurim shɛʕɒmaðt̪ɒ
Sham qɒnitɒ ho̞ðǝkhɒ wahaðɒrɛkhɒ.
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza III:
Bar Yo̞ħai, ʕaṣei shiʈʈim ʕo̞mǝðim
Limmuðeh HASHEM hem lo̞mǝðim.
o̞r muphlɒ, o̞r häyyǝqo̞d hem yo̞qǝðim
Halo̞ hemmɒh yo̞rukhɒ mo̞rɛkhɒ.
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza IV:
Bar Yo̞ħai, wǝlisðeh t̪apuħim
ʕⱰlithɒ lilqo̞ʈ bo̞ mɛrqɒħim
So̞ð T̪o̞rɒh kǝṣiṣim uphrɒħim
Naʕaseh ɒðɒm nɛ'ɛmar baʕabhurɛkhɒ
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza V:
Bar Yo̞ħai, nɛ'ɛz̄art̪ɒ bighbhurɒh
Ubhmilħɛmɛth esh dɒth hash-shaʕrɒh
Wɛħɛrɛbh ho̞ṣethä mit̪t̪aʕrɒhh
Shɒlapht̪ɒ nɛghɛð ṣo̞rǝrɛkhɒ
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza VI:
Bar Yo̞ħai, limqo̞m abhnē shayish
Higgaʕt̪ɒ (u)liphnē aryeh layish
Gam gulath ko̞thɛrɛth ʕal ʕayish
T̪ɒshur(i) 'umi yǝshurɛkhɒ
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza VII:
Bar Yo̞ħai, bo̞Qo̞ðɛsh haQQo̞ðɒshim
Qaw Yɒro̞q, maħaddesh ħo̞ðɒshim
Shɛbhaʕ shabbɒtho̞th, so̞ð ħamish-shim
Qɒshart̪ɒ qishrē shin qǝshɒrɛykha
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza VIII:
Bar Yo̞ħai, yuð ħo̞khmɒh qǝðumɒh
Hishqaft̪ɒ likhbhuðɒhh pǝnimɒh
Lɛbh nǝthibho̞th reshith t̪ǝrumɒh
Eth kǝrubh mimshaħ z̄iw do̞rɛkhɒ
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza IX:
Bar Yo̞ħai, o̞r muphlɒh room maʕlɒh
Yɒrethɒ millahabiʈ ki rabh lɒhh
Taʕalumɒh wa'ayin qo̞rɒ lɒhh
Namt̪ɒ: ʕayin lo̞ thǝshurɛkhɒ
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

Stanza X:
Bar Yo̞ħai, ashre yo̞laðt̪ɛkhɒ
Ashre hɒʕɒm hem lo̞mǝðɛkhɒ
Wa'ashreh hɒʕo̞mǝðim ʕal so̞ðɛkhɒ
Lo̞bhsheh ħo̞shɛn tummɛkhɒ wu'urɛkhɒ
(Chorus: Bar Yo̞ħai…)

(Stanza XI:
Bar Yo̞ħai, z̄ǝkhutho̞ yaghen ʕalenu
Waʕal ko̞l-Yisra’el aħenu
Sheyyabho̞ wiyigh’alenu
Bimhera, wǝno̞mar Amen!)

Bar Yoħai
בַּר-יוֹחַאי, נִמְשַׁחְתָּ - אַשְׁרֶיךָ!
שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן מֵחֲבֵרֶיךָ.


בַּר-יוֹחַאי, שֶׁמֶן מִשְׁחַת קדֶשׁ
נִמְשַׁחְתָּ מִמִּדַּת הַקּדֶשׁ,
נָשָׂאתָ צִיץ נֵזֶר הַקּדֶשׁ,
חָבוּשׁ עַל ראשְׁךָ פְּאֵרֶךָ.


בַּר-יוֹחַאי, מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ,
יוֹם נַסְתָּ, יוֹם אֲשֶׁר בָּרַחְתָּ,
בִּמְעָרַת צוּרִים שֶׁעָמַדְתָּ,
קָנִיתָ הוֹדְךָ וַהֲדָרֶךָ.


בַּר-יוֹחַאי, עֲצֵי שִׁטִּים עוֹמְדִים,
לִמּוּדֵי ד' הֵם לוֹמְדִים,
אוֹר מֻפְלָא, אוֹר הַיְקוֹד הֵם יוֹקְדִים,
הֲלא הֵמָּה יוֹרוּךָ מוֹרֶךָ.


בַּר-יוֹחַאי, וְלִשְׂדֵה תַּפּוּחִים
עָלִיתָ לִלְקט בּוֹ מֶרְקָחִים,
סוֹד תּוֹרָה בְּצִיצִים וּפְרָחִים,
"נַעֲשֶׂה אָדָם" נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ.


בַּר-יוֹחַאי, נֶאֱזַרְתָּ בִּגְבוּרָה,
וּבְמִלְחֶמֶת אֵשׁ דָּת הַשַּׁעְרָה,
וְחֶרֶב הוֹצֵאתָ מִתַּעְרָהּ
שָׁלַפְתָּ נֶגֶד צוֹרְרֶיךָ.


בַּר-יוֹחַאי, לִמְקוֹם אַבְנֵי שַׁיִשׁ
הִגַּעְתָּ (וּ)לִפְנֵי אַרְיֵה לַיִשׁ,
גַּם גֻּלַּת כּוֹתֶרֶת עַל עַיִשׁ,
תָּשׁוּר(י) וּמִי יְשׁוּרֶךָ.


בַּר-יוֹחַאי, בְּקדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים.
קַו יָרק מְחַדֵּשׁ חֳדָשִׁים,
שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת סוֹד חֲמִשִּׁים
קָשַׁרְתָּ קִשְׁרֵי שִׁי"ן קְשָׁרֶיךָ.


בַּר-יוֹחַאי, יוּ"ד חָכְמָה קְדוּמָה
הִשְׁקַפְתָּ לִכְבוּדָהּ פְּנִימָה,
לֶ"ב נְתִיבוֹת רֵאשִׁית תְּרוּמָה
אֵת כְּרוּב מִמְשַׁח זִיו דּוֹרֶךָ.


בַּר-יוֹחַאי, אוֹר מֻפְלָא רֻם מַעְלָה
יָרֵאתָ מִלְּהַבִּיט כִּי רַב לָהּ,
תַּעֲלוּמָה וְאַיִן קרָא לָהּ,
נַמְתָּ: עַיִן לֹא תְשׁוּרֶךָ.


בַּר-יוֹחַאי, אַשְׁרֵי יוֹלַדְתֶּךָ,
אַשְׁרֵי הָעָם הֵם לוֹמְדֶיךָ,
וְאַשְׁרֵי הָעוֹמְדִים עַל סוֹדֶךָ,
לוֹבְשֵׁי חשֶׁן תֻּמֶּיךָ וְאוּרֶיךָ.


(בַּר-יוֹחָאי, זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ,
וֲעַל כָּל יִשְׂרָאֵל אָחֵינוּ,
שֶׁיָּבוֹא וְִיִגְאֲלֵנוּ,
בִּמְהֵרָה, וְנֹאמַר אָמֵן:)

בַּר-יוֹחָאי!

Translation:

Bar Yochai, you are anointed - you are praised! -
[with​] oil of joy above your fellows.

Bar Yochai, sacred oil of anointing​,
You were anointed from the holy level,
You carry the sacred frontlet headdress​,
Your crown is set upon your head.

Bar Yochai, you settled a good settlemen​t
On the day of your escape, [the] day that you fled,
In the cave of stones that you stood [in],
You acquired your glory and your majesty.

Bar Yochai, trees of acacia [are] standing,​
The teachings​ of HASHEM are they learning,​
Light​ of wonder, [by] light of the blaze are they ablaze;
Are not they your lessons [from] your teachers?​!

Bar Yochai; and to the orchard of apples
You ascended,​ to collect [from] within it fragrance​s;
The Secret of Torah is like blossoms and flowers.
"Let us make man," They said in your passing.

Bar Yochai, you dressed in might,
and in [the] war of the Law-fire of the gate,
And a sword you extracted​ [and] whetted it;
You drew it against your oppressor​s.

Bar Yochai, to [the] place of stones of marble,
You arrived before the roar-reig​ning lion,
Also earned your laurels against the bear,
Whils​t crowned, you rose over the Bear [constill​ation],
[and]​ Perceived​ - and who shall perceive you?!

Bar Yochai, in [the] Sacred of the Sacreds.
[The]​ Green line renews months,
Seven​ Sabbath-w​eeks, secret of fifty.
You knotted; [the] knots of Shin are your knots!

Bar Yochai, The preceding​ Yud of wisdom,
you perspecte​d toward its inner honor,
Thirt​y-two paths of the first of [the] tithe,
Like a cherub, [you are] anointed with the radiance of your aura.

Bar Yochai, light of wonder in lofty heights
you feared to gaze [at], for transcend​ence is by it!
Hidde​n, (so much that) ‘Naught​’ is called to it.
You spoke that [an] eye [can] not perceive you.


Bar Yochai, fortunate​​ is your birther,
fortu​nate​ is the nation [which] they are your learner,
And fortunate​​ are the [ones who] stand on your secret,
Weare​rs of [the] breastpla​te of your perfectio​n and your illuminat​ion.

Bar Yochai, may his merit protect over us,
And over all our brothers [of] Yisra’e​l,
That he should come and redeem us
In a hurry; and we say: Amen!

Bar Yochai!

Information:

A liturgical poem praising one of the greatest Tanna'im, רַב שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחַאי (Rabh Shimʕo̞n Bar Yo̞ħai). Within it are many references to secret Qabbalistic subjects.
This liturgy is generally sung at the very beginning of the Shabbat meal poems, and during the day of his passing, לַ״ג בָּעֹמֶר (Lagh Baʕo̞mer).

Categories:

Report copyright infringement/submit DMCA request